Automobilové oleje

TOTAL HYDROFLO CT

Hydraulický olej s vysokým viskozitním indexem a výbornou   smykovou stabilitou

Specifikace/normy:  ISO 6743/4 HV DIN 51524 P3 HVLP AFNOR NF 48603 HV Splňuje specifikaci POCLAIN  PO/P10032 – 79V

TOTAL HYDRANSAFE HFDU LC 168

Žáru odolná hydraulická kapalina s omezenou hořlavostí

Specifikace/normy:   ISO 6743/4 HFDU  DMT (Německo), spray test  Vyhovuje VII. Lucemburskému protokolu ISO 15029-1

TOTAL HYDRANSAFE HFDU 46

Těžce zápalná hydraulická kapalina s omezenou hořlavostí

Specifikace/normy:  ISO 6743/4 HFDU  ISO 12922  FACTORY MUTUAL v souladu s FM Standardem 6930

TOTAL HYDRANSAFE HFC 146

Žáru odolná hydraulická kapalina s omezenou hořlavostí

Specifikace/normy:   ISO 6743/4 HFC    ISO 12922 HFC    Splňuje požadavky dle 7. Lucemburského protokolu

TOTAL HYDRANSAFE HFAE

Hydraulická kapalina s omezenou hořlavostí – vodou ředitelný koncentrát

Specifikace/normy:  ISO 6743/4 HFAE    AFNOR NFE 48603 – HFAE