Automobilové oleje

TOTAL HYDRANSAFE HFA S1

Žáru odolná hydraulická kapalina s omezenou hořlavostí – syntetický vodou ředitelný koncentrát

Specifikace/normy:  ISO 6743/4 HFAS

TOTAL HYDRANSAFE FR-NSG 38

Vysoce výkonná hydraulická kapalina na bázi fosfátových esterů s omezenou hořlavostí

Specifikace/normy:  ISO 6743/4 HFDR    ISO 12922 – HFDR  AFNOR E48-602 / 48-603 – HFDR

Westinghouse 
GE – GEK 46357E
GEC ALSTHOM – SBV PR 1001C 
ABB – HTDG 690 149 V0001K 
SIEMENS KWU – TLV 9012 02 
EDF Electricité de France HN 20-S-41

TOTAL EQUIVIS ZS

Hydraulický protioděrový olej s vysokým viskozitním indexem

Specifikace/normy:   AFNOR  E 48-603 HV  ISO 6743/4 HV  DIN 51524 P3 HVLP

CINCINNATI MILACRON  P68, P69, P70 
VICKERS M-2950S, -I-286

TOTAL EQUIVIS XV 46

Hydraulický protioděrový olej s vysokým viskozitním indexem a zvýšenou odolností ve smyku

Specifikace/normy :   AFNOR  NF E 48-603 HV  ISO 6743/4 HV  DIN 51524 P3 HVLP

TOTAL EQUIVIS HE

Hydraulický olej s velmi vysokým viskozitním indexem a vysokou smykovou stabilitou

Specifikace/normy :    ISO 11158,  HV  DIN 51524-3, HVLP

DENISON schválení : HF0, HF1, HF2 
Splňuje výkonový standard DYNAVIS